Psychoterapie Praha

Máte dotaz?

 

 

PhDr. Hikmet Příhodová Vavrečková

Vystudovala  jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU. Má atestaci z klinické psychologie a psychoterapie. Komplexní terapeutické vzdělání získala v eklekticky zaměřeném výcviku Ericksonovské komunikační psychoterapie. Další psychoterapeutické zkušenosti získala ve výcviku párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie. Psychoanalytickou teorii absolvovala na přednáškách České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a dále se v tomto směru vzdělává. V současnosti je frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

V minulosti  pracovala několik let v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde prošla několika odděleními (příjmovým, terapeutickým, oddělením závislostí a centrem krizové intervence). 

specializace:

Ve své praxi se pracuje jak s psychiatrickými pacienty, tak s pacienty s problémy vztahovými, afektivními, úzkostnými či osobnostními.

Pracuji také s páry.