Psychoterapie Praha

Máte dotaz?

 

 

Mgr. Kristina Běrská

Jednooborovou psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku ve směru Kognitivně-behaviorální terapie a působí též jako psycholog v Thomayerově nemocnici.
Čerpá také z dovedností a znalostí získaných na výcvicích Na všímavosti založené terapie od Oxfordské univerzity, Integrované psychoterapie a Základní krizové intervence. Absolvovala přes 2000 hodin stáží v klinickém (především psychoterapeutickém) prostředí a v oblasti psychologie práce (rozvoj lidí).
Zkušenosti též nasbírala v poradenském centru, kde se kromě psychoterapie věnovala individuálnímu psychologickému koučování a vedení skupinových kurzů rozvíjejících všímavost. Specializuje se na práci se stresem.
Nabízí své služby i v anglickém jazyce. / Offers psychotherapy in English.