O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU. Komplexní terapeutické vzdělání jsem získala ve výcviku Ericksonovské komunikační hypnotické a nehypnotické psychoterapie (výcvik je akreditován ČPS pro oblast zdravotnictví). Absolvovala jsem kurz klinické hypnózy I a II (u prof. Kratochvíla) a jsem držitelkou certifikátu od České psychoterapeutické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně, který je zárukou pro kvalifikované užívání hypnózy. Aktuálně jsem ve výcviku Párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie u PhDr. Slavoje Titla a Mgr. Lucie Lucké.

V současné době pracuji vedle ambulance klinické psychologie také jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem působila na psychoterapeutickém oddělení, na oddělení pro léčbu závislostí žen, na dětském oddělení. Aktuálně pracuji na příjmovém oddělení. V minulosti jsem pracovala v ambulanci klinické psychologie v soukromé klinice Logo, dále v psychosomaticky laděném zdravotnickém zařízení (Roseta). Dlouhodobě jsem stážovala na Psychiatrické klinice v Brně Bohunicích, ve sdružení Práh (sdružení pro osoby s psychotickým onemocněním). Pracovala jsem také jako školní psycholožka. V současnosti dokončuji doktorské studium zaměřené na klinickou psychologii.

Jsem držitelkou těchto osvědčení:
osvědčení o absolvování komplexního výcvikového programu Hypnotická a nehypnotická komunikační psychoterapie akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS J.E. Purkyně
cerfikát pro kvalifikované užívání hypnózy garantovaný ČPS ČLS JEP
cerfikát v metodě EEG Biofeedback garantovaný Asociací pro aplikovanou psychofyziologii

Jsem členkou těchto odborných společností:
Sdružení pro psychosomatiku
Sekce psychoterapie Československé psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.P.
Psychosomatické sekce ČPS ČLS J.E.P.
Sekce pro hypnózu ČPS ČLS J.E.P.