• individuální psychoterapii

  • párovou psychoterapii

  • rodinnou psychoterapii

  • hypnózu (hypnoterapii)

  • skupinovou psychoterapii

  • relaxace

  • psychologické poradenství a psychologickou diagnostiku